En pärla på västkusten

Kilens Hembygdsgård i Sideby, Kristinestad, är ett omfattande musei- och fritidsområde som ligger på en naturskön plats i anslutning till ett gammalt fiskeläge invid Bottenhavets kust.

Allt fler människor gör Kilen till sitt utflykts- och resemål. Besökare från när och fjärran njuter av att studera museerna eller ströva omkring i den sköna naturen. Solnedgången i havet är en speciell upplevelse.

Muséer - Kulturutbud - Kulturell samlingsplats - Kurs- och lägercentrum - Restaurang -  Platsen för din privata tillställning

Vi tackar alla besökare och gäster för säsongen 2021!

Stängt för säsongen. Grupper enligt beställning.

Vår planering inför 2022 har börjat!

Fr.v. Åsa Teir, Harriet Lindelöf-Sahl, Kaarina Aittamäki, Ulf Grindgärds (styrelseordf.), Mathias Norrback (viceordf.), Bror Eriksson, Tim Lindlöf, Peter Stenlund (delegationen ordförande), Antonia Ingves och Alexia Sahl. På bilden saknas styrelsemedlemmarna Annika Martikainen och Stina Granskog-Välisalo samt Henrik H Teir (delegationens viceordf.)

Styrelsen hade sitt första möte efter sommarsäsongen 4.9.2021. Sommarsäsongen 2021 blev lyckad trots rådande omständigheter. Ekonomin är i balans tack vare en stor talkoinsats.

Vi ser mycket positivt på framtiden med Kilen och en ny utvecklingsplan över vårt fina kultur- och museiområde kommer att uppgöras. Vi inleder arbete med detta konkret redan under hösten och gör en ny plan över underhålls-, reparations och renoveringsbehovet av alla byggnader och området i samarbete med Investigo Ab.

Styrelsen