Carina Appels Minnesfond

Carina Appels Minnesfond stöder fotografer och filmare som genom objektiv dokumenterar och förmedlar information och därmed sprider kunskap om och förståelse för människorna i världen.

Minnesfonden har instiftats för att hedra den internationellt kända krigsfotografen och -filmaren Carina Appels (f. 1967) minne och föra hennes arbetsglädje och passion för livet vidare. Minnesfonden delar vart annat år ut Carina Appel -priset till en natur- och/eller nyhetsfotograf eller -filmare i Finland eller utomlands. Det sker vid en ceremoni på Kilens Hembygdsgård, Kristinestad, i anslutning till hennes födelsedag den 26 juni.

Carina Appel trodde på ett liv i fred och sämja och på att värna om de svaga. Hon framhöll vikten av att se det goda i var och en, att se likheterna, inte skillnaderna och att inte ge efter för fördomar. Hon hade även ett stort intresse för naturen och vistades gärna i skog och mark. Hennes arbete speglade allt detta.

Hemkommen från kriszonerna föll Carina Appel offer för ett våldsdåd då hon röjde i sin skog i Sideby, 5 april 2012.

Carina Appels Minnesfond ägs och förvaltas av Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. som en gemensam fond inom Svenska kulturfonden.

Priset delas ut vartannat år. Tidigare pristagare är Meeri Koutaniemi (2013), Larisa Pelle (2015), Esa Ylijääskö (2017) och Hannamari Shakya (2019).