Kontakta oss

Kansli 040 684 5080, int +358 40 684 5080 eller styrelsens ordförande Ulf Grindgärds 040 0973 775

Epost info@kilen.fi

Restaurang, Age Teir, 040 066 8788, int +358 40 066 8788

Adress

Kilens hembygdsgård, Kilvägen 90, 64490 Sideby

FO-nummer 0222329-1