Kontakta oss

Verksamhetsledning:
Styrelsens ordförande Ulf Grindgärds
040 0973 775 eller 040 684 5080, epost: info@kilen.fi

Kommunikation:
Styrelsemedlem Alexia Sahl
040 089 3610, epost: alexia.sahl@hotmail.com

Programansvarig:
Styrelsemedlem Harriet Lindelöf-Sahl
045 2390 294, epost: hlindelofsahl@gmail.com 

Adress
Stiftelsen Kilens hembygdsgård i Sideby sr
Kilvägen 90
64490 Sideby

FO-nummer 0222329-1