Välkommen till Kilens bastu!

Kilen har en naturlig anknytning till bastukulturen. Kilens grundare medicineprofessor Harald Teir, var en av de första bastuforskarna i Finland och Finlands Bastusällskapets ordförande 1971-1984. På Kilen finns det möjlighet att njuta av den hälsobringande bastun vid havet i dess ursprungligaste form; i vanlig bastu eller rökbastu.

Gillestugan på bastuområdet lämpar sig för mindre möten och seminarier.

Välkommen och njuta av sköna bastustunder till Kilens bastuanläggning med simstrand!

Priser/kväll

  • Bastu, vedeldad 100 € (inkl.moms)
  • Rökbastu 500 € (OBS! Rökbastun skall alltid bokas långt på förhand)
  • Gillestugan 80 €

Ta kontakt så planerar vi tillsammans.