Kilens styrelse

Stiftelsen leds av en styrelse som väljs av delegationen. Stadgarna förnyades 2017 och är uppgjorda i enlighet Stiftelselagen 487/2015 24.4.2015.

Styrelsemedlemmar 2021-2024
Ulf Grindgärds,ordförande, ersättare Bror Eriksson
Mathias Norrback, viceordförande, ersättare Tim Lindlöf
Harriet Lindelöf Sahl, sekreterare, ersättare Stina Granskog-Välisalo
Kaarina Aittamäki, ersättare Annika Martikainen
Antonia Ingves, ersättare Alexia Sahl
Åsa Teir, ersättare Linda Rosengård

Fr.v. Åsa Teir, Harriet Lindelöf-Sahl, Kaarina Aittamäki, Ulf Grindgärds (styrelseordf.), Mathias Norrback (viceordf.), Bror Eriksson, Tim Lindlöf, Peter Stenlund (delegationen ordförande), Antonia Ingves och Alexia Sahl. På bilden saknas styrelsemedlemmarna Annika Martikainen och Stina Granskog-Välisalo samt Henrik H Teir (delegationens viceordf.)

Kilens delegation

Stiftelsen grundades 1968 av 15 privatpersoner. Samtliga grundare finns idag representerade i Kilens delegation som förutom grundarna består av 13 organisationer, bl.a. Staden Kristinestad.

Delegationens uppgift är att övervaka och ta del av stiftelsens förvaltning som styrelsen och verksamhetsledaren ansvarar för. Delegationan väljer styrelse.

Delegationens presidium 2023
Peter Stenlund, ordförande
Henrik Teir, viceordförande
Lisbeth Saxberg-Blomqvist, sekreterare

Delegationens medlemmar
1. Grundarna, Peter Stenlund, ordförande
2. Grundarna, Lisa Heinonen
3. Grundarna, Karl-Johan Hellman
4. Grundarna, Nina Gran
5. Grundarna, Lisbeth Saxberg-Blomqvist
6. Grundarna, Henrik Teir, viceordförande
7. Grundarna, Gustav Lawast
8. Grundarna, Bror Eriksson
9. Grundarna, Folke Norrback
10. Grundarna, Alf Kangasniemi
11. Grundarna, Ulf Grindgärds
12. Grundarna, Bjarne Stenlund
13. Grundarna, Åsa Teir
14. Grundarna, Linda Rosengård
15. Grundarna, Sinikka Norrback
16. Staden Kristinestad, John Hammarberg
17. Staden Kristinestad, Anna-Lena af Hällström
18. Sideby kapellförsamling, Markus Engströ
19. Sideby Skifteslag, Jan Hanses
21. Styrelsen för Österbottens Museum, Kaj Höglund
22. Vasa Nation för Helsingfors Universitet, Calle Koskela
23. Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi
24. Kristinestads företagare rf, Bengt Berglund
25. Åttonde Ungdomsringen rf, Ida Patoranta
26. Finlands Bastusällskap rf, Timo Martikainen
27. Skaftung Ungdomsförening rf, Alexia Sahl
28. Henriksdals byförening rf, Anja Bobäck-Stenlund
29. Ömossa Ungdomsförening rf, Sari Viertola
30. Härkmeri Ungdomsförening rf