STYRELSE

Stiftelsen leds av en styrelse som väljs av delegationen. Stadgarna förnyades 2017 och är uppgjorda i enlighet Stiftelselagen 487/2015 24.4.2015.

STYRELSEMEDLEMMAR 2017-2021

Ordinarie :
Bror Eriksson ordf.
Ulf Grindgärds, viceordf.
Antonia Ingves
Kaarina Aittamäki
Dennis Rundt

Ersättare:
Åsa Teir, Stina Granskog –Välisalo, Harriet Lindelöf-Sahl, Annika Martikainen

Delegation

Stiftelsen grundades 1968 av 15 privatpersoner. Samtliga grundare finns idag representerade i Kilens delegation som förutom grundarna består av 13 organisationer, bl.a. Staden Kristinestad.

Delegationens uppgift är att övervaka och ta del av stiftelsens förvaltning som styrelsen och verksamhetsledaren ansvarar för. Delegationan väljer styrelse.

DELEGATIONENS PRESIDIUM 2020

Peter Stenlund, ordförande

Henrik Teir, viceordförande

Verksamhetsledaren, sekreterare

DELEGATIONENS MEDLEMMAR

1. Grundarna, Peter Stenlund, ordförande

2. Grundarna, Lisa Heinonen

3. Grundarna, Karl-Johan Hellman

4. Grundarna, Pia Kaskela

5. Grundarna, Lisbeth Saxberg-Blomqvist

6. Grundarna, Henrik Teir, viceordförande

7. Grundarna, Gustav Lawast

8. Grundarna, Bror Eriksson

9. Grundarna, Folke Norrback

10. Grundarna, Alf Kangasniemi

11. Grundarna, Ulf Grindgärds

12. Grundarna, Bjarne Stenlund

13. Grundarna, Åsa Teir

14. Grundarna, Linda Rosengård

15. Grundarna, Sinikka Norrback

16. Staden Kristinestad, John Hammarberg

17. Staden Kristinestad, Anna-Lena af Hällström

18. Sideby kapellförsamling, Markus Engström

19. Sideby Skifteslag, Jan Hanses

21. Styrelsen för Österbottens Museum, Kaj Höglund

22. Vasa Nation för Helsingfors Universitet, Calle Koskela

23. Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi

24. Kristinestads företagare rf, Bengt Berglund

25. Åttonde Ungdomsringen, Ida Patoranta

26. Finlands Bastusällskap rf, Timo Martikainen

27. Skaftung Ungdomsförening, Alexia Sahl

28. Henriksdals Ungdomsförening, Anja Bobäck-Stenlund

29. Ömossa Ungdomsförening, Sari Viertola

30. Härkmeri Ungdomsförening