Kontakta oss

Verksamhetsledning:

styrelsens ordförande Ulf Grindgärds

  • 040 0973 775 eller 040 684 5080epost: info@kilen.fi

Program och evenemang:

programansvarig Harriet Lindelöf-Sahl

  • 045 2390 294, epost: hlindelofsahl@gmail.com 

Restaurang

  • Age Teir, 040 066 8788, epost info@kilen.fi

Adress

  • Kilens hembygdsgård, Kilvägen 90, 64490 Sideby

FO-nummer 0222329-1