Strategins implementering 2023

Styrelsen godkände 14.9.2022, den nya strategin

Kilen 2032 - ett kultur- och museiområde med bred horisont 2022-2032

- En vägkarta för Kilens modernisering- 

Klicka på pärmbilden för att bekanta dig med strategin.

Under 2023 prioriteras utvecklingsarbete inom dessa åtgärder under följande utvecklingsteman:

3.1 Museiområdet: Kilen är ett levande museum som lockar till upptäckt och återbesök

 • Projektet Kvalitetssäkring av Kilens hembygdsgår 2023-2025 startas. Museiområdet sätts i skick
 • Skapa upplevelser i anslutning till byggnaderna. Digital Escape Room/Skeppsbyggnad planeras och byggs upp.
 • Påbörja arbetet med riktlinjer för byggnader och samlingar.
 • Planera energibesparande och miljövänliga åtgärder

3.2 Kringtjänsterna: Kilen är besöksmålet dit man gärna återkommer

 • Arbeta fram ett restaurangkoncept som bygger på hållbarhet genom att hitta en långsiktig samarbetspartner. Planering av att flytta restaurang/caférörelsen till Salteriet från 2024.
 • Ta i bruk digitala bokningssystem i störrer utsträckning.
 • Certifiering av destinationen enligt SustainableTravelFinland-programmet.

3.3 Evenemangen: Kilen är mötes- och händelseplatsen som följer med sin tid och vidgar horisonten

 • Planering av ett hållbart evenemangskoncept inleds.
 • Revitalisera nuvarande evenemang.

3.5 Synlighet och marknadsföring: Kilen är en unik plats och en destination som är lätt att hitta, välja och uppleva.

Detta tema har den högsta prioriteten under 2023.

 • En särskld heltäckande kommunikationsstrategi och plan uppgörs.
 • Modernisering av varumärke och en helt ny grafisk kommunikationsprofil byggs upp.
 • Byggnader och miljön produktifieras med texter och skyltar