MIN HEMBYGD KOMMER TILL KILEN!

11 Maj 2022 kl. 00.00–00.01

MIN HEMBYGD är ett utvecklingsprojekt initierat av Dialog -ett dramapedagogiskt resurscenter i samarbete med museer och hembygdsgårdar i Sydösterbotten och riktar sig till årskurs 4 och 5.

Deltagare: elever  från Kristinestads svenska lågstadier.

MIN HEMBYGD är en dramatiserad guidning om allmogelivet i början av 1900-talet. Tillsammans med de pratglada pigorna Astrid och Signe får publiken följa med på en unik dramatiserad guidning och bekanta sig med dåtidens sysslor och skrock, vardagsliv och framtidsplaner. Tyngdpunkten ligger på det alldagliga livet och reflektion över den utveckling som skett. Eleverna får ta del av historien via den dramatiserade guidningen samt själva delta och öva sina kunskaper genom olika aktiviteter.

Genomförare: Dialog -ett dramapedagogiskt resurscenter, https://dramadialog.com/