Konstutställning - Ebba Masalin - Taidenäyttely

02 Juli 2021 kl. 11.00–18 Juli 2021, 16.00

Konstutställning i Kilens restaurang

2.7-18.7.2021 kl 11-16 dagligen ställs en privat samling Ebba Masalin konst ut på Kilen. Det är originala olje- och akvarellarbeten samt skisser och skoltavlor.

Ebba Masalin ( 1876 - 1942 ) var en konstnär och illustratör. Hennes produktion av olje- och akvarellmålningar var omfattande och för den stora allmänheten var hon känd för skolornas undervisningstavlor samt Nattvardsbrödets (Oblat) Jesus Krusifix.

Skolornas undervisningstavlor planerde Ebba Masalin tillsammans med läraren John Linde´n, som saknade undervisningsmaterial till skolorna. Otava tryckte 
växttavlorna på svart bakgrund i början av 1900-talet och de var i användning i skolorna i Finland fram till den digitala tiden. Hon målade även djurplanscher. Leghorn-hönsrasens planscher skulle väcka intresse för hönsuppfödning i Finland.

Ebba Masalin växte upp i St.Mickel och senare i Uleåborg där hennes far var guvernör. Hennes syster Hedvig Masalin var litograf och syster Hanna Masalin  var föreståndare på Helsingfors Diakonissanstalt som tillverkade oblater som Ebba hade planerat Jesus krusifixet på, med början år 1926 och de görs där ännu idag. Systerdottern Dora Jung var textilkonstnär och hon planerade bl.a. Antependiet till Diakonissanstaltens kyrka år 1932.

2.7-18.7.2021 kl 11-16 ställs en privat samling Ebba Masalin konst på Kilens Hembygdsgård i Sideby. Det är originala olje- och akvarellarbeten samt skisser och skoltavlor som ställs ut. Kristian Teir och Ulrika-Kristina Teir fungerar som utställare.

En nyproduktion med Ebba Masalins planscher och gåvoartiklar startad år 2015 av Taitoshop / Kenkävero.

Svenska Österbottens Kulturfond / Harald Teirs jubileumsfond för folkkultur understöder utställningen på Kilen.

Taidenäyttely 2.7-18.7 klo 11-16 päivittäin Kiilin ravintolassa

Yli 30 alkuperäistä öljymaalausta ja akvarellia sekä koulujen opetustauluja on näytillä. 

Ebba Masalin ( 1876 - 1942 ) oli taiteilija ja kuvittaja. Hänen öljymaalaus- ja akvarellituotantonsa oli laaja ja hänen kouluopetustaulut sekä ehtoollisleivän Jeesus krusifiksi on suurelle yleisölle tutut.Koulujen opetustaulut Ebba Masalin suunnitteli yhdessä opettaja (John) Johan Linde´nin kanssa, joka kaipasi opetusmateriaalia kouluihin. Linde´n toimi Sortavalan lyseon rehtorina. Otava painatti näitä kasvien opetustaulut mustalle pohjalle. Hän maalasi myös eläinten opetustauluja. Leghorn-kanarotujen kasvattaminen syntyi täten laajasti Suomessa.

Ebba Masalin kasvoi Mikkelissä ja Oulussa , jossa hänen isänsä Gabriel Johan Masalin ( 1823 - 1886 ) toimi Oulun läänin kuvernöörinä. Hänen sisarensa Hedvig oli litografi ja sisar Hanna Helsingin Diakonissalaitoksen johtajana. joka tilasi Ebbalta ehtoollisleivän ( öylätti , oblaatti ) Jeesus krusifiksin  kuvituksen. Diakonissa laitos valmisti näitä vuodesta 1926 alkaen. Ebban sisarentytär Dora Jung suunnitteli vuonna 1932 Helsingin Diakonissalaitoksen kirkkoon alttarivaatteen.

2.7-18.7.2021 klo 11-16 järjestetään Kiilin Kotiseutumuseolla Siipyyssä Ebba Masalinin yksityinen kokoelma näyttely. Yli 30 alkuperäistä öljymaalausta ja akvarellia sekä koulujen opetustauluja on silloin näytillä. Kristian Teir ja Ulrika-Kristina Teir toimivat näyttelyn järjestäjinä.

Svenska Österbottens Kulturfond / Harald Teirs jubileumsfond för folkkultur tukee näyttelyä.Plats
Kilens restaurang/Kiilin ravintola