Tulevaisuuskonsepti Kiili 2.0 sai rahoitusta

12.12.2021 kl. 10:33
8.12.2021 Svenska Kulturfonden myönsi hankkeelle 70 000 euroa Frans Henriksonin testamenttirahastosta

Tulevaisuuskonsepti Kiili 2.0 – iskuvoimainen kulttuuri- ja museoalue

Kehityshanke ”Kiili 2.0 – iskuvoimainen kulttuuri- ja museoalue” alkaa hahmottua, ja haluamme nyt kertoa tästä kattavasta hankkeesta lehdistölle ja medialle. Hanketta on suunniteltu jo monen kuukauden ajan ja palaset alkavat nyt loksahdella paikoilleen.

Viimeisin ja tärkein niistä on rahoitus. Joulukuussa 2021 tehdyn päätöksen mukaan Svenska Kulturfonden myöntää hankkeelle 70 000 euroa ja on siten hankkeen suurin rahoittaja.

Olemme todella iloisia ja kiitollisia Kulturfondenin avustuksesta, joka maksetaan Frans Henriksonin testamenttirahastosta. Meillä on suuria visioita Kiilin kehittämiselle hankkeen avulla.

Hankkeella on monia tavoitteita. Kiilin kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma ja strategia. Järjestämällä esimerkiksi työpajoja ja seminaareja ja tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden ja yritysten kanssa aiomme laatia kattavan strategian, joka viitoittaa samalla Kiilin nykyaikaistamiseen tähtäävän työn.

Tavallinen toiminta jatkuu kehityshankkeen rinnalla

Pitkän tähtäimen tavoite on Kiilin kulttuuri- ja museoalueen vahvistaminen ja sen aseman selkeyttäminen.

- Kiilissä on valtavaa kehityspotentiaalia. Kaunis sijainti ja kulttuurihistorialliset rakennukset ovat arvokkaita resursseja, joista myös tulevien sukupolvien tulisi voida nauttia.

Tavoitteena on myös luoda toiminnalle kasvua ja varmistaa siten Kiilin tulevaisuus – keskiössä ovat laatu ja ammattimaisuus,

Hankkeelle on valittu useita yhteistyökumppaneita jo suunnitteluvaiheessa. Ne ovat Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU), Finlands svenska hembygdsförbund, yrkeshögskolan Novia, Kristiinankaupungin kaupunki ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskus. Hankkeen edetessä yhteistyökumppaneita tulee lisää.

- Haluamme kutsua ja osallistaa työhön mahdollisimman monia toimijoita. Toivomme, että työssä käyttämämme malli voi olla hyödyksi muille kehitysprosessia suunnitteleville järjestöille.

Strategiatyön ohella Kiilissä järjestetään kesällä 2022 runsaasti perinteistä toimintaa ja tapahtumia. Hallitus on myös hiljattain teettänyt yksityiskohtaisen kuntokartoituksen alueen rakennuksista, ja niiden kunnostustyöt käynnistetään vuoden 2022 aikana.

Aikaisemmin syksyllä Svenska kulturfonden oli myöntänyt 5000€ yllämainittuun kuntokartoituksen tekemiseen alueen rakennuksista.

Kristinestads kulturfonden myönsi 8.12.2021 500 €:n rahoituksen Tiukan huoneen kunnostamiselle Franssintalossa.

Lisätietoja antaa Kiilin hallituksen puheenjohtaja Ulf Grindgärds +358 400 973 3775.

Tukee Kiiliä

Ulf Grindgärds