Finansiering beviljad för framtidskonceptet Kilen 2.0

10.12.2021 kl. 10:54
Kilen beviljades 8.12.2022 70 000€ av Svenska kulturfonden ur Frans Henriksons testamentsfond för det tvååriga utvecklingsprojektet Kilen 2.0-ett kultur- och museiområde med genomslagskraft.

Framtidskonceptet Kilen 2.0 – ett kultur- och museiområde med genomslagskraft

Det omfattande utvecklingsprojektet “Kilen 2.0 – ett kultur- och museiområde med genomslagskraft” tar form. Projektet har varit under planering och skapande i flera månaders tid. Nu börjar pusselbitarna falla på plats.

Den senaste pusselbiten, en avgörande sådan, var finansieringen. Från och med december 2021 står det klart att Svenska Kulturfonden bidrar som största bidragsgivare med 70 000 € till det tvååriga projektet. (40 000€ år 2022 och 30 000€ år 2023.)

– Vi är jätteglada och tacksamma över Kulturfondens bidrag ur Frans Henriksons testamentsfond. Det finns stora visioner för vad projektet kan åstadkomma på Kilen.

Projektets mål är flera. En handlingsplan och strategi kommer tas fram för framtida utveckling av Kilen. Genom bland annat verkstäder, seminarier, samarbete med olika aktörer och företag siktar vi på att ta fram en omfattande strategi som samtidigt blir något av en vägkarta för Kilens modernisering.

Parallellt med utvecklingsprojektet drivs den normala verksamheten som vanligt

På lång sikt är visionen att Kilens kultur- och museiområde stärks och får en tydligare position.

– Den finns en enorm potential för vad Kilen kan bli. Det vackra läget och de kulturhistoriska byggnaderna är en resurs som också framtida generationer borde få ta del av.

Syftet är också att skapa tillväxt för verksamheten och på så vis säkerställa Kilens framtid – där kvalité och professionalitet är två nyckelord.

För projektet har flera viktiga samarbetspartners valts ut redan i planeringsfasen. Dessa är Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU), Finlands svenska hembygdsförbund, yrkeshögskolan Novia, staden Kristinestad och Kristinestads näringslivscentral. Fler samarbetspartners är att vänta under projektets gång.

– Vi vill inkludera och bjuda in så många olika aktörer som möjligt i arbetet. Vi hoppas att modellen som vi kommer arbeta efter kan vara till nytta för andra frivilliga organisationer som tänker starta en utvecklingsprocess.

Parallellt med strategiarbetet kommer Kilen att erbjuda ett rikt utbud av sedvanliga program och evenemang under sommaren 2022. Styrelsen har också nyligen låtit genomföra en detaljerad konditionsbedömning av byggnaderna och åtgärder för underhåll av byggnaderna startar under 2022.

Kilen hade tidigare i höst beviljats 5000€, också av Svenska kulturfonden för att utföra den konditionsbedömning av byggnaderna som omnämns ovan.

Ur Kristinestads kulturfond beviljades 8.12.2021 1500€ för iståndsättning av Tjöckrummet i Fransgården.

För mera information kontakta styrelseordförande Ulf Grindgärds +358 400 973 3775

Med stöd av

Ulf Grindgärds