Kilens styrelse konstituerade sig

04.07.2021 kl. 21:04
Styrelsen för Stiftelsen Kilens hembygdsgård i Sideby hade konstituerande styrelsemöte 4.7.2021.

Kilens Delegationen tillsatte stiftelsens styrelse för den nya 3-årsperioden 2021-2024 på sitt årliga möte 20.6.2021. Delegationen valde också presidium för perioden 2021-2022.

DELEGATIONENS PRESIDIUM 2021-2022

Peter Stenlund, ordförande

Henrik Teir, viceordförande

Lisbeth Saxberg-Blomqvist, sekreterare

Den nya styrelsen hade konstituerande styrelsemöte 4.7.2021 och valde inom sig förtroendeposterna.

STYRELSEMEDLEMMAR 2021-2024

Ulf Grindgärds,ordförande, ersättare Bror Eriksson

Mathias Norrback, viceordförande, ersättare Tim Lindlöf

Harriet Lindelöf Sahl, sekreterare, ersättare Stina Granskog-Välisalo

Kaarina Aittamäki, ersättare Annika Martikainen

Antonia Ingves, ersättare Alexia Sahl

Åsa Teir

Ulf Grindgärds