Kilens Midsommarafton

24 Juni 2022 kl. 14.00–17.00
Kilens traditionella midsommarafton med sång, lek och dans samt Midsommarstång.