Kilens Hantverkardag och marknad

03 Juli 2022 kl. 11.00–16.00
Kilens traditionella Hantverksardag och marknad på gårdstunet med omgivning.