Delegationsmöte

20 Juni 2021 kl. 13.00–15.00
Kilens Delegation håller sitt årliga möte i Kilen.