Händelsekalender

Inga händelser på kommande

Evenemang och verksamhet

Vi ordnar aktivt evenemang och verksamhet i anslutning till museiområdet så att Kilen är ett levande museiområde och centrum för sammankomster, kulturella aktiviteter, utbildningar och andra aktiviteter.

Våra traditionella återkommande evenemang är Midsommaraftonens firande, Hantverkardagen och Barnens dag. Vi erbjuder givetvis också guidade rundturer på muséiområdet. Vi ordnar också verksamheter i samarbete med andra. Bykiston teater, har haft flera gästföreställningar under senare år.

Vi driver café- och restaurangverksamhet, vanligtvis i samarbete med en entreprenör och inkvarteringsrörelsen Hostel Kilstrand. Kilen utgör en perfekt inramning för privata arrangeman och vi hyr mer än gärna ut stiftelsens utrymmen för privata arrangemang. Salteriet är populärt för bröllop. Bastukvällar på bastuområdet är också populära.

Det har varit utmanande att planera för sommaren 2021 på grund av läget med Covid-19. Vi uppdaterar vartefter situationen utvecklas! Vi hoppas ni har överseende med oss. Vi publicerar preliminära datum för våra egna evenemang i händelsekalendern.

Styrelsen

Följ med vår händelsekalender och vår Facebooksida.

Preliminära uppgifter.