Styrelsen hade sitt nionde möte för året

21.10.2021 kl. 08:49
Kilens styrelse hade sitt nionde möte för året 16.10.2021 på Sideby byacenter.

Det aktiva styrelsearbetet fortsätter och det första utkastet till program och evenemang sommaren 2022 har börjat växa fram. Vi har slagit fast datum för våra traditionella evenemang, 24.6.2022 Kilens midsommarafton, 3.7.2022 Kilens hantverkardag och 20.7.2022 Barnens dag.

Vi har gäster på långtidsboende på hostellet vilket är positivt. Investigo har gått igenom alla våra byggnader och nu väntar vi med spänning på deras förslag till Underhållsplan.

Vi står i startgroparna med ett mycket spännande arbete som vi kallar "Kilen 2.0 - ett kultur- och museiområde med genomslagskraft"  där vi skall ta fram en strategi och plan för det framtida Kilen.

Ulf Grindgärds