MUSEOT
 

Franssintalo
Kiilin päärakennus Franssintalo on rakennettu noin vuonna 1800. Skaftungissa sijainnut rakennus on paritupa, jossa on porstua, porstuankamari, iso kamari ja edustupa. Talon päätykamareissa voi tutustua Suupohjan runsaaseen tekstiiliperinteeseen.


 

Henriksdalin talo
Yksi pihapiirin rakennuksista on siirretty kokonaisuudessaan paikalle Henriksdalin kylästä. Kaikki museorakennuksen esineet on kerätty Henriksdalin kylästä paikallisen marttayhdistyksen aloitteesta. Museossa on mm. 1800-luvun lopussa toimintansa aloittanut kyläkirjasto.


1700-luvun talo
1700-luvun talo edustaa alueen vanhinta rakennustyyliä. Rakennus on ollut alun perin savupirtti. Nykyään sinne on koottu vanhoja työkaluja ja esineistöä.


Jannen tupa
Vanhassa verkkohaassa sijaitseva Jannen tupa kertoo alueen kalastajakulttuurista. Talo on siirretty Kiilin museoalueelle alkuperäiseltä paikaltaan aivan Kiilin pohjoispuolelta. Jannen tupa on tarjonnut aikojen saatossa monille kalastajaperheille vaatimattoman kodin. Rakennuksessa on esillä kalastajien ennen vanhaan käyttämiä pyyntivälineitä ja muita tarvikkeita.


Anna-Lenan koulu
Anna-Lena Ådjers oli 1900-luvun taitteessa vaikuttanut innokas opettaja. Hän opetti kotonaan koulunkäynnistä kiinnostuneita nuoria. Anna-Lenan koulu on siirretty Kiilin museoalueelle alkuperäisessä kunnossaan.


Ellidan tupa
Ellidan tuvaksi kutsuttu kirjailijanmökki on siirretty Kiiliin Skaftungista. Mökki oli aikaisemmin Finlands svenska författarföreningenin käytössä.


Sentraali ja Kasaböle svenska skola (Kasalan ruotsinkielinen koulu)
Kiilin puhelinmuseo kertoo puhelimen ja puhelinlaitoksen kehityksestä aikojen saatossa. Rakennus on toiminut Lapväärtin kylän puhelinkeskuksena. Yksi puhelinkeskuksen huoneista on sisustettu Kasalan ruotsinkielisen koulun luokkahuoneen mukaan. Kasaböle svenska skola perustettiin vuonna 1898. Kun koulu lopetettiin vuonna 1967 koulurakennus sekä siellä olleet tavarat luovutettiin Svenska Folkskolans vänner-yhdistykselle, joka vuorostaan lahjoitti koulun kaluston Kiilin Kotiseutumuseolle.


Rantakappeli
Kappeli symboloi rannikolla 1600- ja 1700-luvulla olleita saaristokappeleita. Rakennus on alun perin toiminut viljamakasiinina Lapväärtissä.


Suolaamo
Kiilin satamassa on 1900-luvun alussa rakennettu kalasuolaamo. Suolaamossa järjestetään tapahtumia, kursseja, häitä ja juhlia.


Laivanrakennusnäyttely
Satamassa on myös pieni laivanrakennusnäyttely. Monet maailmanmerillä 1800-luvulla seilanneista suurista purjelaivoista rakennettiin täällä Siipyyssä.

Sepän paja, riihi ja savusauna
Maatilalla oli aina myös riihi, sepän paja ja savusauna. Nämä rakennukset sijaitsivat yleensä pihapiirin ulkopuolella, niin myös Kiilissä.

Tuulimylly
Vuonna 1759 rakennettu tuulimylly on siirretty Kiiliin Tiukasta.

Luhti

Luhdissa on kaksi aittakamaria ja yläkerrassa luhtikäytävä. Aittakamareja käytettiin elintarvikkeiden ja taloustavaroiden säilytykseen ja luhdissa pidettiin vaatteita. Kesällä siellä majoittuivat rengit ja piiat.


Aitat
Kaikissa taloissa oli ennen vanhaan vilja-aittoja. Aitoissa säilytettiin viljan lisäksi myös leipää.