HALLITUS

Stiftelsen Kilens hembygdsgård i Sideby merkittiin säätiörekisteriin vuonna 1968.
Säätiön johtokunta valitaan toukokuussa pidettävässä valtuuskunnan kokouksessa.

HALLITUKSEN JÄSENET

Varsinaiset jäsenet:
Bror Eriksson pj.
Ulf Grindgärds, vara pj.
Antonia Ingves
Kaarina Aittamäki
Dennis Rundt

Varajäsenet:
Åsa Teir, Stina Granskog –Välisalo, Lennart Lassfolk,Harriet Lindelöf-Sahl, Anna-Kajsa Blomqvist, Annika Martikainen

___________________________________

VALTUUSKUNNAN JOHTAJISTO

Peter Stenlund, valtuuskunnan puheenjohtaja
Henrik Teir, varapuheenjohtaja
Åsa Teir, sihteeri

VALTUUSKUNNAN JÄSENET

1. Perustajat, Peter Stenlund
2. Perustajat, Lisa Heinonen
3. Perustajat, Karl-Johan Hellman
4. Perustajat, Pia Kaskela
5. Perustajat, Lisbeth Saxberg-Blomqvist
6. Perustajat, Henrik Teir
7. Perustajat, Gustav Lawast
8. Perustajat, Bror Eriksson
9. Perustajat, Folke Norrback
10. Perustajat, Alf Kangasniemi
11. Perustajat, Ulf Grindgärds
12. Perustajat, Bjarne Stenlund
13. Perustajat, Åsa Teir
14. Grundarna, Linda Rosengård
15. Perustajat, Sinikka Norrback
16. Kristiinankaupunki, John Hammarberg
17. Kristiinnankaupunki, Sture Riissanen
18. Kristiinankaupunki, Kirsi Rantatalo
19. Kristiinankaupunki, Katarina Dahlgren
20. Kristiinankaupunki, Jarl Nordman
21. Kristiinankaupunki, Anne-Maj Bergkulla-Ingves
22. Siipyyn Seurakunta, Marcus Saarinen
23. Siipyyn Nuorisoseura r.y., Tobias Lindlöf
24. Siipyyn Jakokunta, Jan Hanses
25. Pohjanmaan Museo, Kaj Höglund
26. Helsingin Yliopisto Vaasaan Osakunta, Marie Lillhannus
27. Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi, Johanna Rämänen
28. Kristiinankaupungin seudun Kotiseutuyhdistys Helsingissä r.y.,  
29. Eteläpohjalaisten kotiseutuyhdistys Vaasassa r.f. Stig Bergkulla
30. Suomen Saunaseura ry, Timo Martikainen