Kilens Hembygdsgård är ett omfattande musei-, kultur- och fritidsområde. Museerna på området representerar bonde-, fiske- och allmogekultur och de förmedlar kunskap om tidigare generationers liv och levnadssätt. Restaurang, inkvartering och lägerskolor hör också till vår verksamhet och under sommarsäsongen arrangeras flera olika evenemang och kurser. Kilen är även en populär plats för konferenser och fester.

 

Stiftelsen Kilens Hembygdsgård i Sideby söker en 

VIKARIE för VERKSAMHETSLEDAREN

 

Verksamhetsledaren ansvarar för Kilens verksamhet, förvaltning och marknadsföring samt för planering, arrangering och utveckling av evenemang och program. Du svarar på kundförfrågningar per telefon och mail, sköter om fakturering, ansvarar för budgeten och verksamhetsplanen, gör bidragsansökningar, guidar och leder program för grupper som besöker oss samt fungerar som (sommar)personalens förman. Arbetet är mångsidigt och varierande och du har goda möjligheter att påverka utvecklingen av verksamheten.  

 

Vi förväntar oss:

- goda skriftliga och muntliga kunskaper i svenska och finska samt nöjaktiga eller goda kunskaper i engelska.

- tillräckliga kunskaper om ekonomi och förvaltning för ledning av stiftelsens verksamhet

- organisations- och initiativförmåga

- förmåga att arbeta både självständigt och som del av ett team

- intresse av historia och kultur

Vi uppskattar också lämplig utbildning och/eller arbetserfarenhet samt tidigare erfarenhet av förmansuppgifter.

 

Arbetet börjar i mars enligt överenskommelse och fortsätter till 31.12.2019. Arbetet är heltid i april-september och deltid i oktober-mars (50%). I april-september utförs arbetet i huvudsak på arbetsplatsen (Kilens Hembygdsgård), i oktober-mars kan arbetet till stor del skötas på distans. Arbetet som verksamhetsledare förutsätter flexibilitet i arbetstiderna och beredskap att kvällstid och på helger, särskilt under sommarsäsongen.

 

Skicka din fritt formulerade ansökan samt CV och löneanspråk till adressen info@kilen.fi eller per post Kilens Hembygdsgård, Kilvägen 90, 64490 Sideby. Sista ansökningsdag är 17.2.2019. Vi behandlar ansökningarna fortlöpande och stävar efter att ha fattat beslut om anställning inom februari månad.

 

Du hittar mera information om vår verksamhet på vår hemsida www.kilen.fi  Vi svarar också gärna på dina frågor. Mera information ger t.f. verksamhetsledare Antonia Ingves tel 040 684 5080 eller e-post info@kilen.fi eller stiftelsens ordförande Bror Eriksson tel 0400 846 732 eller per e-post bgs.eriksson@gmail.com

Kilens Hembygdsgård, Kilvägen 90, 64490 Sideby, info@kilen.fi