Konstutställningar på Kilen

 

12.6-31.7 "November is a beginning" fotografiutställning av Esa Ylijääskö i Fransgården. Esa Ylijääskö mottog Carina Appels minnespris år 2017

 

22.6-8.7. NATURFOTOGRAFI UTSTÄLLNING med bilder från Sideby och från kobbarna i närheten av Kilen. Utställare Tore Appel.

 

 

 

 

 

 

Kilens Hembygdsgård, Kilvägen 90, 64490 Sideby, info@kilen.fi