Konstutställningar på Kilen

 

Carina Appels minnesfonds pris delades ut andra gången: 2015 gick priset till fotografen LARISA PELLE.
Prisutdelningen skedde på Kilens Hembygdsgård den 3.7

 

Larisa dokumenterar samhälleliga fenomen och tysta katastrofer, som ofta har blivit osedda. Särskilt ursprungsfolkens mänskliga rättigheter, språk-ochkulturidentiteter ligger henne nära om hjärtat. Bildern aberättar om finskänslighet och värme mellan henne och de människor hon möter, utan att glömma glädje och humor.

 

 

 

 

 

 

 

Kilens Hembygdsgård, Kilvägen 90, 64490 Sideby, info@kilen.fi